วิธีแก้บล็อคของคอมพิวเตอร์

VIDEO

ขั้นตอนที่ 1 https://www.hotspotshield.com

ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 3

ขั้นตอนที่ 4

ขั้นตอนที่ 5

ขั้นตอนที่ 6

ขั้นตอนที่ 7

ขั้นตอนที่ 8

ขั้นตอนที่ 9

ขั้นตอนที่ 10

ขั้นตอนที่ 11

ขั้นตอนที่ 12

สามารถเข้าหน้าเว็บได้ตามปกติแล้วครับ